Rabu, 17 Oktober 2012

Sumpah Pela Aman Tihulale dan Aman Huku


Sumpah Pela Tihulale dan Huku dengan Jenis Pela Darah (Penelitian, Februari 2011)

Upu Loterumi ooo,
(Tuhan Yang Maha Esa)

Ume ooo,
(Tanah)

Huran ooo,
(Bulan)

Limatai ooo,
(Matahari)

Aman ain rua, Huku-Tihurale i,
(Dua negeri, Huku-Tuhulale)

Mi tarima sopa, sopa ooo,
(Terimalah sumpah ini)

Ale sei a he aman rua,
(Barangsiapa dari kedua Negeri)

Mahina ke e malona,
(Laki atau Perempuan)

Tamata hira i ke ahuntai mau i
(Laki2 Dewasa maupun anak-anak kecil)

Sei sahu sopa le,
Siapapun yang melanggar sumpah ini)

ei supu hukuman, hukuman oooo
(Ia akan mendapat hukuman)

1.

Huku ta boleh tupa Ruma Tihurale i
Huku tidak boleh kawin dengan Tihulale

Tihurale i ta boleh tupa Ruma Huku
Tihulale tidak boleh kawin dengan Huku

Huku ta boleh pakai souraha i hei Tihurale i
Huku tak boleh tunangan dengan Tihulale

Tihurale i ta boleh pakai souraha i hei Huku
Tihulale tak boleh tunangan dengan Huku

Ale sei sahu sopa le, ei supu hukuman
Siapa yang melanggar Sumpah, ia akan dihukum denda

Seri tahuxu hua i teru
gong tiga buah

Pina hatu hua i teru
piring mai 3 buah

pina puti utun teru
piring biasa 300 buah

2.

Huku ta boleh lepe minat wa Tihurale i
(tidak boleh langsung dengan tangan Huku memberi ke tangan Tihulale)

Tihurale i ta boleh lepe minat wa Huku
(tidak boleh langsung dengan tangan Tihulale memberi ke tangan Huku)

lopu, seit wa Tihurale i
(senjata, ke tangan Tihulale)

lopu, seit wa Huku
(senjata, ke tangan Huku)

Huku tak boleh lepe hau wa Tihurale i
(Huku tidak boleh memberi api kepada Tihulale)

Tihurale i ta boleh lepe hau wa Huku
(Tihulale tidak boleh memberi senjata kepada Huku)

3.

Huku ta boleh tihi Tihurale i ein hua wala i
Huku tak boleh menggunting rambut Tihulale

Tihurale i ta boleh tihi Huku ein hua wala i
Tihulale tak boleh menggunting rambut Huku

4.

Huku ta boleh titi Tihurale i tura wael e
Huku tak boleh menyiram Tihulale dengan air

Tihurale i ta boleh titi Huku tura wael e
Tihulale tidak boleh menyiram Huku dengan Air

Ale sei a sahu sopa rua nala haa
Barang siapa yang melanggar sumpah

Ein hukuman tamelen tura itate ele hola uran
maka guntur akan menyambarnya

Hira manahu nala aman ele manu
hujan besar turun,negeri tenggelam

hiooooo....hioooo...hiooooo
(seruan penguat sumpah)

Mese...mese...mese...
(teguh....teguh....teguh.....)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar